جلسه مدیریت بار زمستان ۱۳۹۹ با حضور مدیرعامل و اعضای کمیته راهبری پیک سایی و بهینه سازی مصرف در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان برگزار شد.

گیل ابراز: در این جلسه دکتر محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: مدیریت مصرف در فصول زمستان و تابستان متفاوت است زیرا در تابستان به دنبال کاهش پیک بودیم، ولی در زمستان به دنبال کاهش مصرف انرژی در دوره ۲۴ ساعته هستیم .

وی افزود: مدیریت بار زمستان باید ساعاتی از شبانه روز اعمال شود که کمترین مشکل را برای مشترکین فراهم کند، از این رو مدیریت مقدار کاهش انرژی تکلیف شده از سوی توانیر امری ضروری است.

هنرمند خاطرنشان کرد: ضروری است اکیپ هایی برای ممیزی و کمک به صرفه جویی مصرف انرژی در ادارات با همکاری و همراهی کارشناسان اداره گاز گسیل شوند.

در ادامه مهندس بیدی معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت گفت: پیرو پیگیریهای شرکت توانیر مبنی بر مدیریت بار در فصل زمستان، با توجه به کمبود سوخت گاز جهت نیروگاه ها و معضلات زیست محیطی سوخت مایع، تاکنون برنامه های مدیریت مصرف شرکت توزیع برق گیلان بر روی چند برنامه از جمله کاهش ۵۰% روشنایی معابر، مدیریت بار صنایع، خاموشی های اضطراری متمرکز بود.

در این جلسه مقرر شد اقدامات متولیان تعدیل بار زمستان در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان، اقدامات خود را جمع بندی و بصورت هفتگی به شرکت توانیر اعلام شود.

در این جلسه دکتر محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: مدیریت مصرف در فصول زمستان و تابستان متفاوت است زیرا در تابستان به دنبال کاهش پیک بودیم، ولی در زمستان به دنبال کاهش مصرف انرژی در دوره ۲۴ ساعته هستیم .

وی افزود: مدیریت بار زمستان باید ساعاتی از شبانه روز اعمال شود که کمترین مشکل را برای مشترکین فراهم کند، از این رو مدیریت مقدار کاهش انرژی تکلیف شده از سوی توانیر امری ضروری است.

هنرمند خاطرنشان کرد: ضروری است اکیپ هایی برای ممیزی و کمک به صرفه جویی مصرف انرژی در ادارات با همکاری و همراهی کارشناسان اداره گاز گسیل شوند.

در ادامه مهندس بیدی معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت گفت: پیرو پیگیریهای شرکت توانیر مبنی بر مدیریت بار در فصل زمستان، با توجه به کمبود سوخت گاز جهت نیروگاه ها و معضلات زیست محیطی سوخت مایع، تاکنون برنامه های مدیریت مصرف شرکت توزیع برق گیلان بر روی چند برنامه از جمله کاهش ۵۰% روشنایی معابر، مدیریت بار صنایع، خاموشی های اضطراری متمرکز بود.

در این جلسه مقرر شد اقدامات متولیان تعدیل بار زمستان در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان، اقدامات خود را جمع بندی و بصورت هفتگی به شرکت توانیر اعلام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *