جلسه مشترک هیات ورزشهای همگانی گیلان و پژوهشکده تربیت بدنی وسلامت اداره کل آموزش وپروش استان باحضور علیرضا زهری رییس هیات ورزشهای همگانی و امیر سراجی ، معاونت تربیت بدنی وسلامت اداره کل آموزش و پرورش استان برگزارشد.

گیل ابراز: علیرضا زهری ،رییس هیات ورزشهای همگانی گیلان ، درخصوص اهمیت ورزشهای همگانی مطرح کرد: مشکل امروز مااینست که جایگاه ورزش به حد کافی دربین مردم معرفی نشده ولازم است که به اهمیت آن بیشتر ازقبل پرداخته شود.

وی گفت :هرچقدر به فعالیت جسمانی و ورزش اهمیت بیشتری دهیم ، جامعه بجای درمان محوری به سوی سلامت محوری سوق پیدا میکند و از هزینه های هنگفت درمان نیز کاسته میشود.

علیرضا زهری ، افزود : برای این منظور لازم است تا ورزشهای همگانی دراستان بیشتر شناخته شود و دراین راستا به کمک رسانه های مختلف استان و صداسیما نیز نیاز داریم تا با تمرکز و تبلیغات بیشتر در زمینه فواید ورزش و فعالیت جسمانی ، مخصوصا دراین روزهای بحران پاندمی کرونا وخطرات چاقی و بیماریهای ناشی ازآن باید با همکاری هم تحرک و پویایی وورزشهای همگانی را در سراسر استان به بهترین نحو گسترش دهیم.

رییس هیات ورزشهای همگانی گیلان، باتاکید براهمیت ورزش برای همه اقشار جامعه ، افزود: دانش آموزان نیز امروز باتوجه به تعطیلی مدارس یکی از مهمترین جامعه هدفی هستند که ما قصد داریم باهمکاری پژوهشکده تربیت بدنی وسلامت ، ورزش و تحرک را دربین دانش آموزان استان بسط و گسترش دهیم.

وی گفت: دراین راستا کمیته دانش آموزی هیات ورزشهای همگانی گیلان و دیگر کمیته های متناظر آماده هرگونه همکاری درزمینه هستند.

درادامه امیر سراجی ، معاونت تربیت بدنی وسلامت اداره کل آموزش وپرورش گیلان خاطر نشان کرد: با فرهنگ سازی در بین خانواده ها و دانش آموزان میتوانیم اهمیت ورزش در ارتقا سلامت روح و جسم را پررنگ تر کنیم.

وی گفت : یکی از دغدغه های ما ارتباط نزدیک دانش آموزان ارتباط بیشتر آنها باورزشهای همگانی و کاهش معضل چاقی و اضافه وزن دربین این عزیزان است.لذا بااین همکاری میتوانیم تاحدقابل توجهی دراین مسیر موفق عمل کنیم.

سراجی افزود: در طرح ملی کنترل وزن وچاقی بارویکرد تغییر سبک زندگی دانش آموزان توانسیم بستری فراهم کنیم تا این عزیزان با اهمیت ورزش وفعالیت جسمانی بیشتر آشناشوند.

وی درخاتمه گفت :باهمکاری هیات ورزشهای همگانی استان ، مامیتوانیم طرح ها و برنامه های مختلفی را در حوزه ورزش دانش آموزی گسترش دهیم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.