صورت های مالی سازمان منطقه آزاد انزلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ مورد تأیید کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت.

گیل ابراز: کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی “مجمع عمومی سالیانه منطقه آزاد انزلی” با حضور دکتر علیرضا جعفری هرندی “دستیار ویژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید و نماینده دبیر در کارگروه تخصصی شورایعالی”،دکتر محمد ولی روزبهان “رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی”، دکتر مجید صفدری “معاون توسعه مدیریت،”، دکتر جعفر آهنگران”معاون برنامه ریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد”؛ بهمراه شعبان شاهکوهی”مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی،”اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی” و “اعضاء کارگروه تخصصی شورایعالی” برگزار شد.

در این نشست، صورت های مالی، سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد انزلی مورد بررسی و پس از ارائه نقطه نظرات تخصصی اعضاء مورد تصویب قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در ابتدای این نشست، گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی را برای سال مالی مذکور ارائه داد.

دکتر محمد ولی روزبهان به اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای اهداف و چشم اندازهای ترسیم شده برای مناطق آزاد، نحوه ایجاد تحول و توسعه منطقه، ایجاد زیرساخت های اساسی، چالش ها و مسائل پیش روی منطقه و سپس نحوه تنظیم برنامه ها و رویکرد منطقه برای رفع این موانع اشاره نمود.

در این نشست، اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، نقطه نظراتی جهت بهبود مستمر فعالیت ها و اقدامات آتی سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه نمودند.

در پایان نیز گزارش سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد انزلی، قرائت شد و سپس صورتهای مالی و عملکرد سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *