صبح امروز محمد کاظم شکوهی مدیر مسئول روز نامه گیلان امروز با توجه به شکایت نیروی انتظامی گیلان به دادسرای رشت جلب و مورد بازجویی قرار گرفت.

به گزارش‌ پایگاه خبری گیل ابراز،روزنامه گیلان امروز در تاریخ هشتم مردادماه گزارشی از مشکلات و سر گردانی مردم در مرکز شماره گذاری اتومبیل رشت منعکس نمود که در پی آن جوابیه شدید و الحنی از سوی ناحیه انتظامی گیلان به این مطلب داده شدکه عینا پاسخ نیروی انتظامی در روزنامه درج گردید.

علیرغم انعکاس پاسخ نیروی انتظامی از گیلان امروز شکایت کرد. لکن در تماسهای بعدی نیروی انتظامی بر تعاملات مستمر گیلان امروز صحه گذاشت و‌ظاهرا قول داد شکایت را پس بگیرد معذالک شکایت خود را پیگیری که امروز منجر به جلب مدیر مسئول گیلان امروز شد.

یاد آور می شود محور گزارش منتشره روزنامه تراکم جمعیت و کمبود امکانات و سر گردانی مردم در مرکز شماره گذاری بود، که همین مسئله عکس العمل نیروی انتظامی را بر انگیخت.

مدیر مسئول گیلان امروز در مسیردادسرای رشت به خبرنگار ما اعلام کرد:انتظار این بود که نیروی انتظامی بجای شکایت, مشکلات مطرح شده را پیگیری می کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.