حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری قبل از انعقاد قرارداد توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌شود .با صدور بخشنامه تنقیحی دریافت حق‌بیمه از قراردادهای پیمانکاری ، امکان تعیین و اعلام ضرایب حق بیمه مربوط به قراردادهای پیمان در ابتدای انعقاد این قراردادها به کارفرما و پیمانکار فراهم می‌شود تا پیمانکاران بتوانند با آگاهی از مبلغ حق بیمه در مناقصات شرکت کنند.

گیل ابراز: دکتر مصطفی سالاری در دویستمین جلسه شورای تنقیح بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی که با حضور نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و به منظور بررسی بخشنامه تنقیحی دریافت حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری برگزار شد، اظهار داشت: فرآیند تنقیح بخشنامه‌ها با مشارکت تشکل‌ها و صاحبنظران در مسیری شفاف درحال انجام است و طی ماه‌های آینده تکمیل می‌شود.

وی با تشکر از اقدامات انجام شده و تلاش گسترده‌ای که برای تنقیح بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است، گفت: انتظار داریم که در زمان تدوین بخشنامه‌ها ذی نفعان نیز حضور و مشارکت داشته باشند و نقطه نظرات آنان تا حد ممکن مورد توجه قرار گیرد تا در نهایت تنقیح بخشنامه‌ها منجر به افزایش رضایتمندی و کاهش قابل توجه مراجعات کارفرمایان به هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی شود.

دکتر سالاری با اظهار رضایت از صدور بخشنامه تنقیحی بازرسی از دفاتر قانونی، گفت: با تکمیل و صدور بخشنامه تنقیحی قراردادهای پیمانکاری؛ دو بخشنامه اصلی و بسیار مهمی که مبنای دریافت حق بیمه از کارفرمایان است، صادر و بخشنامه‌های متعدد قبلی که مورد اعتراض کارفرمایان بود؛ ملغی می‌شود.

وی بر لزوم طراحی بخشنامه‌ای که برمبنای آن امکان حذف مراجعات حضوری و انجام فرآیندهای اداری به صورت غیرحضوری فراهم شود تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود که پس از صدور بخشنامه تنقیحی سازوکار اجرایی این بخشنامه به گونه‌ای طراحی شود که نیازی به مراجعات حضوری کارفرمایان بابت پرداخت حق بیمه نباشد و گام مهمی نیز در راستای توسعه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمایان برداشته شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی شفافیت و عدم تفسیرپذیری را از ویژگی‌های اصلی بخشنامه‌های تنقیحی این سازمان عنوان کرد و افزود: صدور این بخشنامه‌ها گامی در راستای تأمین نظرات شرکای اجتماعی است و سعی می‌شود تا در حد امکان به نقطه نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان تشکل‌ها در زمان تنظیم بخشنامه‌های تنقیحی توجه شود.

در این جلسه نمایندگان کانون عالی کارفرمایان و اتاقهای ایران، تهران، اصناف و تعاون و همچنین مدیران واحدهای حقوقی و بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود درباره پیشنویس بخشنامه تنقیحی دریافت حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری پرداختند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.