مدیردرمان و مدیرکل تامین اجتماعی استان در جلسه ی مشترک که به منظور مقابله با کووید ۱۹ در محل مدیریت درمان تشکیل شد تاکید نمودند که حفظ سلامت همکاران و بیمه شدگان مهمترین و اصلی ترین الویت تامین اجتماعی است لذا نظارت بررعایت پروتکل های بهداشتی در سطح مراکز درمانی و بیمه ای یکی از اقدامات مهم خواهد بود.

گیل ابراز: دکتر شهدی نژاد مدیر درمان تامین اجتماعی استان در این جلسه با اشاره به اینکه زدن ماسک ، شستشوی مرتب دستها و رعایت فاصله فیزیکی مهمترین اقدام برای پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ است تاکید نمود که همواره باید در این خصوص اطلاع رسانی نمود و جامعه رانسبت به رعایت این اقدامات حساس نمود.

همچنین در این جلسه دکتر حسین نژاد مدیر کل تامین اجتماعی استان به عملکرد خوب همکاران درمان تامین اجتماعی استان برای مقابله با ویروس کووید ۱۹ اشاره نمود و اظهار داشت : عملکرد خوب و حرکتهای شجاعانه همکاران کادر درمان تامین اجتماعی استان باعث گردید تا در تاریخ سلامت کشور سربلند گردند.

شایان ذکر است که در این جلسه برای مقابله با کووید ۱۹ ضمن تاکید به رعایت مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا تمهیداتی در سطح مراکز درمانی و بیمه ای استان برای حفظ سلامت همکاران و بیمه شدگان اتخاذ گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.