بیش از ۵۶۰۰۰ هزار نفر از جمعیت شهرستان لنگرود تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند .

گیل ابراز: بیش از ۱۹۰۰۰ بیمه شده اصلی و افزون بر ۵۶۰۰ مستمری بگیر به اتفاق افراد تبعی خود تحت پوشش تامین اجتماعی شعبه لنگرود هستند که در مجموع ۵۶۳۴۰ نفر از جمعیت شهرستان را دربردارد .

براساس این گزارش تعداد ۸۷۵۰ بیمه شده اجباری بزرگترین گروه بیمه شدگان تحت پوشش در این شهر را تشکیل میدهند .

همچنین تعداد ۳۲۹۸ بیمه شده مشاغل آزاد و ۱۶۴۴ بیمه شده اختیاری از دیگر اقشار تحت پوشش میباشند که از حیث کمی پس از شهرهای رشت ، انزلی و لاهیجان دارای بیشترین سهم هستند .

نکته حائز اهمیت در این آمار تعداد ۲۴۸۳ نفر بیمه شده راننده تحت پوشش در شعبه لنگرود است که پس از رشت در جایگاه دوم در سطح استان قرار دارد .

۱۶۱۹ نفر کارگر ساختمانی ، ۳۹۹ بافنده و ۴۵۴ مقرری بگیر بیمه بیکاری از دیگر گروههای تحت پوشش تامین اجتماعی در شهرستان لنگرود هستند .

شایان ذکر است بازنشستگان با تعداد ۳۶۹۵ نفر ، ازکارافتادگان شامل ۴۰۳ نفر و بازماندگان با ۱۵۳۱ بازمانده ، جامعه ۵۶۲۹ نفری مستمری بگیران در این شهرستان را تشکیل میدهند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.