مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران از اتصال نهایی خط لوله سراسری رشت – رامسر در بستر رودخانه سیاهکلرود استان گیلان خبر داد.

گیل ابراز: مقدم بیگلریان با اعلام این خبر اظهار کرد: در سال ۹۸ به دلیل وقوع سیل در رودخانه سیاهکل رود و تخریب بخشی از گابیون موجود و همچنین شرایط ناایمن خط انتقال گاز، اقدامات اولیه نظیر سپرکوبی طرفین خط لوله و ترمیم گابیون موجود و ایمن سازی موقت انجام شده بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این خط تنها خط انتقال گاز رابط سه استان شمالی است، خاطرنشان کرد: طی بازدیدهای صورت گرفته از وضعیت خط لوله در بستر رودخانه سیاهکل رود در محدوده شهر کلاچای دستور کار ایمن سازی اساسی از روش احداث یا تکمیل ابنیه به روش تعمیق خط لوله در سال جاری تغییر یافت و طی جلسه ای نیز برنامه ریزی های لازم برای اجرای پروژه تعمیق انجام شد.

مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز در ادامه افزود: ایمن سازی دائم این خط با اجرای پروژه تعمیق در بستر رودخانه سیاهکلرود شامل ۱۶۶ متر لوله گذاری جدید با ۷۹ متر پوشش بتنی یکپارچه بوده که اتصال نهایی آن با تلاش و کوشش شبانه روزی همکاران خطوط لوله در ۱۸ شهریور با موفقیت انجام شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.