اختصاصی _ گیل ابراز _ با پنج انتصاب جدید در هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان گیلان نائب رئیس، دبیر،مسئول روابط عمومی و سرپرست دو شهرستان انزلی و املش طی احکام جداگانه ایی منصوب شدند.

در احکام جداگانه ای از سوی منصور غفاری سرپرست هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان گیلان، محمد معاف با حفظ سمت به عنوان سرپرست دبیری هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان گیلان،مژگان شعبانی به عنوان سرپرست نائب رئیس هیئت انجمن ورزش های رزمی استان گیلان ،مرتضی نیک‌قربان به عنوان سرپرست هیئت انجمن های ورزش های رزمی بندرانزلی، سهراب علی پناه به عنوان سرپرست هیئت انجمن های ورزش های رزمی شهرستان املش و زهرا حقیقی به عنوان مسئول روابط عمومی هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان گیلان منصوب شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.