همزمان با ۲۵ تیرماه روز تامین اجتماعی نشان افتخار به پزشکان و پرستاران بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) که در شیوع دور اول کووید ۱۹ در استان فداکارانه خدمت نمودند از سوی مدیریت درمان استان هدیه گردید.

گیل ابراز_ دربخشی از این لوح سپاس که دارای نشانگرهای از شرایط روزهای سخت بیماری در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بود آمده است : زیباترین جلوه های ایثار و فداکاری در بحران کووید ۱۹ توسط شما مدافعان سلامت خلق گردید.

دراین نشان افتخار بارکدی بارگزاری شده که حاوی پیام صوتی مدیر درمان استان در تقدیر از کادر درمان می باشد.

شایان ذکر است که دکتر شهدی نژاد مدیردرمان تامین اجتماعی استان در این جلسه که با رعایت فضای فیزیکی برپا شده بود تاکید نمود که ادامه تقدیر از سایر گروههای پرستاری و پشتیبانی نیز در غالب گروههای کوچک، برای رعایت شرایط کرونایی بتدریج صورت خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.