شرایط و نرخهای حق بیمه قراردادهای مشاغل آزاد در سالجاری برای استفاده از پوشش های تعهداتی تامین اجتماعی تشریح شد .

محمود سبحانی سرپرست معاونت بیمه ای تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه بیمه های مشاغل آزاد بمنزله فرصتی مناسب برای کسبه و شهروندان شاغل در اصناف است افزود : حداکثر سن ورود برای انعقاد قرارداد در مشاغل آزاد ۵۰ سال بوده و متقاضیان می توانند با انتخاب سه نرخ متفاوت با دامنه تعهداتی مختلف نسبت به پرداخت حق بیمه و ایجاد سابقه برای برخورداری از تعهدات تعیین شده در قانون مذکور اقدام نمایند .
وی صاحبان کلیه مشاغلی که در چارچوب بیمه اجباری نمی توانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند را مشمولین این نوع بیمه برشمرده و اظهار داشت : برای متقاضیانی که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند بدون لحاظ شرط سنی امکان انعقاد قرارداد وجود دارد .

سرپرست معاونت بیمه ای تامین اجتماعی گیلان ، مبنای دستمزد مشمول حق بیمه را برای افراد در حالت عادی معادل حداقل دستمزد سال اعلام و اظهار داشت : درصورتی که سابقه پرداخت حق بیمه توسط فرد از قبل بیش از پنج سال تمام باشد میتواند درآمد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا جداکثر میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت تقاضا انتخاب نماید .

محمود سبحانی دامنه تعهدات و نرخ حق بیمه قراردادهای مشاغل آزاد را برای مبنای دستمزدی حداقل حقوق امسال بشرح ذیل اعلام نمود :

نرخ حق بیمه ۱۴ درصد ( ۱۲ درصد سهم بیمه شده و ۲ درصئ کمک دولت ) شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی ، برای ماههای ۳۰ روزی ۲/۲۹۲/۵۱۳ ریال و برای ماههای ۳۱ روزی در شش ماهه اول سال ۲/۳۶۸/۹۳۰ ریال

نرخ حق بیمه ۱۶ درصد ( ۱۴ درصد سهم بیمه شده و ۲ درصد سهم دولت ) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی ، برای ماههای ۳۰ روزی ۲/۶۷۴/۵۹۸ ریال و برای ماههای ۳۱ روزی ۲/۷۶۳/۷۵۰ ریال

نرخ حق بیمه ۲۰ درصد ( ۱۸ درصد سهم بیمه شده و ۲ درصد سهم دولت ) شامل بازنشستگی ، فوت قبل و بعد از بازنشستگی و از کارافتادگی ، برای ماههای ۳۰ روزی ۳/۴۳۸/۷۶۹ ریال و برای ماههای ۳۱ روزی معادل ۳/۵۵۳/۳۹۵ ریال

شایان ذکر است بیمه شدگان این گروه می توانند با پرداخت حق سرانه درمان برای خود و افراد تحت تکفل از این پوشش تعهداتی نیز برخوردار گردند .

خاطر نشان می سازد نرخ سرانه درمان در سالجاری معادل ۵۵۷۰۰۰ ریال است .

سبحانی در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه نیز اذعان داشت : بیمه شدگان مکلفند حق بیمه کامل هر ماه را حداکثر تا آخرین روز دوماه بعد پرداخت نمایند ( بطور مثال حق بیمه مردادماه حداکثر تا پایان مهرماه ) و اگر بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه تا تاریخ پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد گردد موضوع قرارداد ملغی محسوب خواهد شد .

دختران جوان و بانوان نیز میتوانند در گروه بیمه زنان خانه دار بعنوان یکی از زیرشاخه های مشاغل آزاد از این فرصت برای بیمه شدن و استفاده از بازنشستگی بهره ببرند .

درحال حاضر بیش از ۷۱۰۰۰ نفر در استان گیلان در زمره بیمه شدگان مشاغل آزاد تامین اجتماعی قرار دارند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.