رجایی با بیان اینکه شهرداری اقدامات لازم را جهت ساماندهی سگهای ولگرد انجام داده است، افزود: اینکه مرکز نگهداری توسط اهالی تخریب میشود مقصر آن شهرداری نیست و اعضای کارگروه باید به مردم واقعیات را بگویند.

به گزارش گیل ابراز وبه نقل از دیارمیرزا: مهدی رجایی، با بیان اینکه شهرداری لنگرود دبیر جلسه ساماندهی کنترل حیوانات ناقل بیماری به انسان است، اظهار کرد: جایگاه دائمی نگهداری سگها در روستای خالکیاسر با امکانات مناسب ساخته شد و دوستداران حیوانات نیز در این زمینه فعالیت داشتند اما متاسفانه شبانه اهالی منطقه، محل نگهداری حیوانات را تخریب می کنند و شکایت شهرداری هم به جایی نرسید.

شهردار لنگرود گفت: پیشنهاد ما این است که با توجه اتفاقات صورت گرفته به دنبال نگهداری دائمی نرویم و رویه بی خطرسازی سگهای بلاصاحب را در پیش بگیریم.

وی افزود: تصمیم گیری شده که کشتارگاه سابق به محل بی خطرسازی حیوانات اختصاص پیدا کند که نیازمند همکاری دامپزشکی و سایر دستگاه های مسوول در این زمینه هستیم و شهرداری به تنهایی نمی تواند همه هزینه ها را تقبل کند.

رجایی با بیان اینکه شهرداری اقدامات لازم را جهت ساماندهی سگهای ولگرد انجام داده است، افزود: اینکه مرکز نگهداری توسط اهالی تخریب میشود مقصر آن شهرداری نیست و اعضای کارگروه باید به مردم واقعیات را بگویند.

شهردار لنگرود گفت: اگر قرار است کاری انجام شود، تمام ادارات باید با شهرداری همکاری داشته باشند.

جمع آوری سگها صرفا وظیفه شهرداری لنگرود نیست

علی امیدوار معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری لنگرود در این جلسه با بیان اینکه دو راهکار پیش رو داربم، اظهار کرد: یا باید سگها را جمع آوری و نگهداری کنیم و با اینکه پس از جمع آوری، عقیم سازی و رهاسازی شوند.

وی یادآور شد: نباید صرفا از شهرداری لنگرود انتظار داشته باشیم و سایر شهرداری ها و بخشداری های شهرستان نیز پای کار باشند.

امیدوار با اینکه تصمیمات گرفته شده در این جلسه لازم الاجرا است، افزود: اگر در جایی تنش اجتماعی رخ بدهد، باید برخورد قانونی صورت بگیرد و نمی توان اقدام کارشناسی را با اعتراض برخی افراد تعطیل کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری لنگرود با تاکید بر لزوم مشارکت سازمان های مردم نهاد در این زمینه اظهار کرد: باید فرهنگ سازی لازم نیز صورت بگیرد و مردم بدانند که سگهای ولگرد بی خطر هستند.

گفتنی است در پایان کشتارگاه سابق به عنوان محل جمع آوری و بی خطرسازی معرفی شد.