مدیران کل سه دستگاه زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سطح استان، درخصوص بررسی موضوعات و چالشهای مهدهای کودک ، با حضور دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان ، دکتر حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی استان ، علیرضا نصرتی مدیر اشتغال و کارافرینی اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی گیلان ، معاون امور اجتماعی دکتر جعفری ، معاون امور مشارکت های مردمی ساسان جهانبخش ، حجت الاسلام حمید نادم مسئول روابط عمومی ، کارشناس مسئول مهد های کودک دکتر ییلاق بیگی و کارشناس مسئول اشتغال کیوان پورقاسم برگزار شد.

دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان با بیان اینکه اطلاعات و اگاهی مدیران مهدهای کودک از قوانین و مقررات مرتبط ناکافی است تاکید نمود تا سازو کارهای اجرایی در سطح کارشناسی جهت اطلاع رسانی و اگاهی مدیران مهدهای کودک از قوانین و مقررات و ایین نامه های اجرایی حوزه اشتغال و کارافرینی و همچنین قوانین بیمه ای برای کارفرما و کارگر ایجاد گردد .

 در ادامه دکتر جعفری معاون امور اجتماعی بهزیستی استان ضمن تشریح موضوع و شرایط مهدهای کودک، چالشهای روبرو درخصوص وضعیت اشتغال و تداوم فعالیتهای آنان را مطرح نمودند و سپس راهکارهای موجود و پیشنهادات اجرایی توسط  مدیران کل سه دستگاه بیان گردید.

دکتر ییلاق بیگی کارشناس مسئول بهزیستی نیز یکی از مشکلات مهدهای کودک را وضعیت بیمه بیکاری برای پرسنل مطرح نمودند که با توجه به زمان بازگشایی مهدهای کودک طبق اعلام رسمی کمیته ملی کرونا ، مقرر شد مراتب در کمیته، اداره کار و رفاه اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.