دکترارسلان زارع استاندار گیلان درنشستی با مدیرکل بیمه سلامت گفت:بیمه سلامت یک دستگاه حمایتی ویک پناهگاه برای افراد ضعیف جامعه است که توانست امنیت روحی وروانی برای قشر نیازمند فراهم اورد.

استاندار گیلان افزود: بیمه سلامت به خوبی ازاقشار کم درآمد جامعه حمایت کردکه نمونه بارز آن کمک به بیماران کرونایی می باشد که دراستان گیلان این امر به نحو احسن انجام گرفت.

دکتر ارسلان زارع خاطرنشان کرد همه مدیران استان ودستگاه ها وظیفه دارند هرآنچه درتوان دارند جهت حل مشکلات به کار گرفته ودرخدمت مردم باشند.

استاندار گیلان درادامه ازاجرای طرح های بسیارخوب بیمه سلامت حمایت کرد وافزود: اجرای طرح استحقاق سنجی ونسخه نویسی الکترونیک دراستان گیلان ازحمایت استانداری وهمه دستگاه ها برخوردار است ودراین زمینه هر کمکی که لازم باشد انجام خواهیم داد تا مردم عزیز استان مشکلات کمتری درگرفتن خدمت مطلوب داشته باشند.

این گزارش حاکی است دکتر جمشید محمدی مدیرکل بیمه سلامت دراین نشست گزارش کاملی ازعملکرد اداره کل بیمه سلامت واجرای طرح استحقاق سنجی ونسخه نویسی ونسخه پیچی الکترونیک وهمچنین پذیرش اسناد بستری دربیمارستانهای خصوصی را ارائه دادند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.