مسئول امور فرهنگی بهزیستی گیلان گفت : تا کنون مباحث متعـددی پیرامون پیامدها فرهنگی کرونا ویروس بر جامعه ایرانی مطرح شده است.با عنایت به اینکه هیچ تصور روشن و مشخص از این بیماری (به دلیل عدم تجربه تاریخی) وجود نداشته لذا باورپذیری و پذیرش آن در بین مردم بسیاردشوار بوده است.

گیل ابراز: رحیم تکاملی مسئول امور فرهنگی بهزیستی گیلان اظهار داشت : یکی از پیامدهای فرهنگی اجتماعی بیماری کرونا ایجاد ترس و وحشت در جامعه به علت میزان فراگیری و مرگ و میر بالا می باشد.اختلال در روابط اجتماعی افراد ،کاهش میزان ارتباطات افراد،انزوای بیماران و خانواده های آنان، تحت تاثیر قرار گرفتن روابط عاطفی خانواده ها،کاهش نشاط جامعه با توجه به محدودیت دراستفاده از امکان فرهنگی و تفریحی از قبیل امکان ورزشی،پارک ها، سینما، تئاتر و موسیقی و…از دیگر پیامدهای فرهنگی اجتماعی این بیماری می توان بر شمرد.

وی افزود : گسترش شکاف ظبقاتی و افزایش بی عدالتی را شاید بتوان از مهمترین پیامدهای فرهنگی و اجتماعی بیماری کرونا در جامعه دانست . شکاف بیشتر فقیر و غنی “با توجه به عدم وجود بیمه های فراگیر و آسیب جدی به بخشی از مردم که امرار معاش روزمره و مشاغل روزانه دارند”ضرورت چتر حمایتی بیشتر سازمان های حمایتی ودولت را یاد آور می گردد.

از پیامدهای مثبت فرهنگی بیماری کرونا می توان به افزایش همبستگی اجتماعی و مشارکت و مسئولیت پذیری مردم و جامعه اشاره کرد.

از خود گذشتی کادر درمان ،بخشش اجاره،پاساژ، مغازه ،خانه و… را می توان نمونه هایی از پیشرفت جامعه ایرانی در این خصوص بر شمرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.