دکتر احمد دنیامالی نماینده انزلی با اکثریت آرای نمایندگان گیلان به عنوان اولین رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس یازدهم انتخاب شد.

گیل ابراز: رئیس مجمع نمایندگان معمولا سالیانه و توسط نمایندگان هر استان تعیین می شود.

هرچند در مجلس دهم به دلیل اختلافات فراوان انتخابات کمتری برگزار شد و تعداد کمتری از نمایندگان به عنوان رئیس مجمع انتخاب شدند.

تنظیم روابط نمایندگان استان با استاندار و مدیران کل و ایجاد هماهنگی لازم میان دو قوه مقننه و مجریه در بالاترین سطح، تبادل نظر با دیگر نمایندگان استان در زمینه توسعه و پیشرفت، شرکت در شورای اداری و بررسی اولویت های استان از جمله وظایف رئیس مجمع نمایندگان استان است.
با توجه به این که در دوره های پیشین مجلس شاهد تشدید اختلافات بین نمایندگان و عدم کارایی مناسب مجمع نمایندگان بودیم باید دید که نمایندگان این دوره چگونه می توانند به وعده همگرایی خود برای کمک به ارتقای توسعه استان کمک کنند.