رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با اشاره به تصویب سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور توسط شورای عالی انقلاب، گفت: برای اولین بار در استان، تدوین نقشه سند مهندسی فرهنگی شهر رشت در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

گیل ابراز: حمیدرضا محمدی با اشاره به دغدغه رهبری معظم نظام، مبنی بر تأثیر فرهنگ بر شاکله ذهن و رفتار عمومی جامعه در تصمیمات کلان کشور، اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی، در راستای تحقق فرمایشات رهبری در خصوص مهندسی فرهنگی، سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور را در تاریخ هشتم خردادماه سال ۱۳۹۲ تصویب کرد.

وی با تأکید بر لزوم توجه به مقوله فرهنگ و همکاری همه سازمان‌های استانی و شهری برای تحقق فعالیت‌های مهم فرهنگی در رشت، گفت: سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی رشت در راستای رسالت ذاتی خود در خصوص فعالیت‌های فرهنگی، برای اولین بار در استان نقشه سند مهندسی فرهنگی شهر رشت را در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با بیان اینکه گروه‌های جوان فرهنگی شهر رشت به‌صورت جهادی و علمی با سازمان فرهنگی در تدوین این سند همکاری می‌کنند، تصریح کرد: تدوین نقشه سند مهندسی فرهنگی شهر رشت و برنامه راهبردی ارتقای اولویت‌های فرهنگی به همت موسسه امتداد روشنگری ماه‌گویان و کانون تفکر زبرالحدید با انجام بیش از ۶ هزار نفر ساعت کار کارشناسی در حال انجام است.

محمدی با تأکید بر لزوم توجه به اقتضائات بومی در تدوین نقشه سند مهندسی فرهنگی شهر رشت، گفت: بیش از ۲۵ هزار شاخص رصد و ارزیابی فرهنگی در راستای اجرای این پروژه انجام و مطالعات تفصیلی در حوزه فلسفه فرهنگ، صورت گرفته است.

وی توجه به پیشینه شناسی فرهنگی در اجرای این پروژه را لازم و ضروری دانست و افزود: رصد و شناسایی تفصیلی ۶ پروژه مهندسی فرهنگی داخلی، انجام مطالعات تفصیلی در حوزه فلسفه فرهنگ و برگزاری ۵۰ نشست علمی پیرامون فلسفه فرهنگ، جهت شناسایی قواعد حاکم بر فرهنگ در دستور کار قرار گرفت.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، با اشاره به بندهای ۲۲ گانه ماده چهارم مندرج در فصل دوم اساسنامه فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، خاطرنشان کرد: آرمان‌شهر مطلوب جمهوری اسلامی با بررسی و کدگذاری ۳۵ سیاست کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون اساسی، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و نقشه مهندسی فرهنگی کشور بوده که در ۳۴ عرصه حیات اجتماعی ترسیم خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه تدوین برنامه مهندسی فرهنگی، افق ۱۶ ساله فرهنگی در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی رشت را در برمی‌گیرد، تصریح کرد: این نقشه شامل سند چشم‌انداز فرهنگی شهر، مختصات و ابعاد فرهنگی و نظام‌های مربوط در وضعیت موجود، مختصات و ابعاد فرهنگی مورد انتظار شهر و نظام‌های مربوط در دوره زمانی معین را مشخص می‌کند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با تأکید بر اینکه دستیابی به سند فرهنگی شهر نیازمند همکاری و تبادل‌نظر با کلیه دستگاه‌های متولی فرهنگی و اجتماعی است، بیان کرد: تعیین سیاست‌ها، راهبردها و بسته‌های کلان فرهنگی، مأموریت‌ها و تقسیم‌کار در شهر به‌صورت بخشی و نظام پایش و ارزیابی راهبردی فرهنگ شهر از بخش‌های مهم سند مهندسی فرهنگی شهر رشت است.

به گزارش فارس، تدوین سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور در تاریخ هشتم خرداد ۱۳۹۲ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، ازاین‌رو، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی رشت با همکاری موسسه امتداد روشنگری ماه‌گویان و کانون تفکر زبرالحدید، تدوین سند نقشه مهندسی فرهنگی شهر رشت را در دستور کار خود قرار داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.