مدیر عامل آب منطقه ای گیلان با اشاره به رهاسازی ۶۹۱ میلیون متر مکعب آب سد سفیدرود، گفت: در حال حاضر آب ذخیره پشت سد یک میلیارد و ۸۶ میلیون متر مکعب است.

گیل ابراز: وحید خرمی با اشاره به میزان آب رها شده سد سفید رود برای آبیاری شالیزارهای گیلان، اظهار کرد: از ۲۶ اسفند سال گذشته تا ۳۱ اردیبهشت امسال ۶۹۱ میلیون متر مکعب آب برای شالیزارهای تحت شبکه سد سفیدرود رهاسازی شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز ذخیره پشت سد سفید رود یک میلیارد و ۸۶ میلیون متر مکعب است، گفت: متوسط دبی ورودی به سد ۲۳۰ متر مکعب بر ثانیه و متوسط دبی خروجی نیز ۲۵۶ متر مکعب بر ثانیه است.

مدیر عامل آب منطقه‌ای گیلان با اشاره به سرریز شدن سد سفیدرود، افزود: متوسط سر ریز ۱۲۰ متر مکعب بر ثانیه است و این سرریز از ۱۱ فروردین امسال آغاز و همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه کانال‌ها به صورت کامل آبگذاری شده است، تصریح کرد: ورودی کانال آب بر فومنات ۳۵ متر مکعب بر ثانیه، کانال راست سد انحرافی سنگر ۶۷ متر مکعب بر ثانیه و کانال چپ این سد نیز ۹۰ متر مکعب بر ثانیه است.

خرمی در ادامه با اشاره به اینکه سد سفیدرود آب حدود ۱۷۲ هزار هکتار از مجموع ۲۳۸ هزار هکتار شالیزارهای استان گیلان را تأمین می‌کند، تأکید کرد: کشاورزان تقدیم زراعی را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه تا پایان زمان نشا نوبت بندی آب نداریم، گفت: بعد از این زمان برای نوبت بندی برنامه ریزی خواهد شد./مهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.