آثار ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا بر تامین اجتماعی توسط مدیرکل تامین اجتماعی گیلان تشریح شد .

گیل ابراز: علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه فلسفه شکل گیری سازمان تامین اجتماعی فراهم نمودن امنیت خاطر و آرامش روانی است که ریشه در یک چاره اندیشی برای جبران کاهش درآمدها در زمان حوادث ، بیماری ، بیکاری ، بازنشستگی ، ازکارافتادگی و پیری داشته و بمثابه پرنمودن امنیت ازدست رفته ناشی از اضطرارها در زندگی فرد بیمه شده در قالب یک نظام است، اظهار داشت : این نظام در ترکیب اصلی خود در عرصه بین المللی شامل انواع بیمه ها ، حمایت ها و خدمات امدادی اجتماعی می شود که به حکم شهروندی و بعنوان تکلیفی برای دولتها ارائه می شود ولی در کشور ما ماهیت سازمان تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین و گسترده ترین مجموعه بیمه گر اجتماعی ، شکلی بیمه ای داشته و با تکیه بر محاسبات اکچوئری بصورت مشاع و بین النسلی صورت می گیرد .

وی با تاکید بر نقش و اهمیت سازمان تامین اجتماعی بر عرصه های اقتصادی اجتماعی و مفاهیمی همچون توسعه ، عدالت و امنیت اجتماعی ، این مجموعه را دارای سهمی بسزا در معیشت اقشاری همچون مستمری بگیران و مقرری بگیران بیمه بیکاری دانست و با اشاره به اینکه در بحران های اجتماعی ازقبیل شیوع ویروس کرونا ، ایفای نقش و اثرگذاری توسط این سازمان بیشتر ملموس می شود، اظهار داشت : شرایط حاکم در ماههای اخیر که با تعطیلی طولانی واحدهای تولیدی صنعتی و بیکاری تعداد زیادی از بیمه شدگان همراه بوده تاثیرات مستقیمی در منابع درآمدی تامین اجتماعی ایجاد نموده است .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تشریح برخی ارقام تعهداتی ، افزود : درحالی که تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری استان در حدود ۸۵۰۰ نفر بود درحال حاضر با شیوع کرونا در این بخش افزایش داشته ایم.

حسین نژاد خاطرنشان ساخت : افزایش هزینه های کفن و دفن و غرامت ایام بیماری در بخش تعهدات کوتاه مدت و مستمری بازماندگان در گروه تعهدات بلندمدت در کنار هزینه های بخش درمان ازدیگر آثار مترتب بر تامین اجتماعی در ماههای اخیر و بواسطه شیوع ویروس کرونا است .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تصریح بر ضرورت همراهی دولت و مجلس برای تحقق اهداف و تعهدات سازمان تامین اجتماعی به مخاطبین ، تغییر نگاه و اتخاذ رویکردی واقع بینانه به مقوله تامین اجتماعی و ابعاد و آثار ناشی از اینکه مجموعه عظیمی که مانع و جلوگیری کننده از بسیاری بحرانهای اجتماعی است خود دچار بحران نگردد را رسالتی برای تمامی مسئولین و دست اندرکاران دانست .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *