با دستورفرماندارلاهیجان،مانورستادبحران شهرستان لاهیجان درجهت حفظ آمادگی وبرنامه محوری دستگاههای اجرایی انجام شد

🔻درراستای آمادگی هرچه بیشتر دستگا ه های اجرایی برای ارائه خدمات درمواقع مختلف و بحرانی ، مانور ستاد بحران (حضورسریع وموثر روسای ادارات وارگان های شهرستان در محل) در فرمانداری لاهیجان انجام شد.

🔻فرماندارلاهیجان ضمن تاکید بر ضرورت آمادگی کلیه دستگاه های اجرایی باتوجه به تجارب قبلی مانند زلزله رودبار و بم گفت:یکی از مهمترین دلایل تبدیل حوادث به بحران ،عدم آمادگی دستگاه های خدمت رسان است.

🔻وی اضافه کرد : باتوجه به حادثه خیزبودن کشور و استان گیلان به لحاظ آماری واستعداد حادثه خیزی همواره باید برنامه های مشخص درجهت آماده به کار بودن امکانات و تجهیزات وقابل اجرا در دستورکار مسئولین شهرستانی باشد .
مهندس میرغصنفری ابراز داشت : تمام دستگاه های اجرایی بایدهمواره دردسترس باشند وعدم حضورآن ها هیچ توجیهی ندارد وادارات باید بتوانند از تمامی امکانات خود استفاده کنند،چرا که یکی از مشکلات قبلی در بحران های مختلف عدم توانایی وضعف مدیریت دراستفاده از امکانات لجستیکی بوده است.

درادامه روسای دستگاه اجرایی حاضر درجلسه گزارشی از علکرد حوزه مسئولیت خود ارائه کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.