ابراهیم اخوان

اخیرا بنا به حکم صادره از یکی از دادگاههای شهرهای تابعه شهرستان رشت، چهار عضو شورای اسلامی شهر به جرم تصرف و برداشت غیرقانونی وجوه (حقوق خود) محکوم شدند.

به گزارش گیل ابراز، بنا به گفته ابراهیم اخوان، رییس شورای اسلامی شهرستان رشت ؛ این برداشت غیرقانونی وجه از بودجه غیر تصویبی که اینک مبنا و اساس این حکم قرار گرفته است، صرفا ناشی از برداشت حقوق ماهیانه اعضاء(حق جلسه اعضاء) بوده است که آن نیز بدلیل جهل و عدم آگاهی اعضاء شورا از نحوه برداشت آن النهایه منتهی به صدور چنین حکمی گردیده است و بدین ترتیب موجبات نگرانی اعضاء و تشویش اذهان عمومی و افزون برآن مایه آبروریزی جامعه شورایی گردیده است.

ابراهیم اخوان همچنین در ادامه افزود: بر اساس بند ۱۲ و ۳۱ ماده ۸۰ از قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شوراهای شهر بدوا موظف به تدوین و تصویب بودجه شورای خود بر اساس ۲ درصد بودجه شهرداریها میباشند که پس از انجام این روند بمنظور رعایت تشریفات قانونی موظف به تایید و تصویب بودجه خود از شورای اسلامی شهرستان میباشند که به طریق اولی شورای اسلامی شهرستان نیز بر اساس بند ۳ ماده ۸۶ از همین قانون موظف به پیگیری ، بررسی و تصویب بودجه شوراها میباشند که قطع به یقین در این پرونده مطروحه نیز چنانچه دقت و هوشیاری رییس سابق و وقت شورای اسلامی شهرستان رشت(در سال منتهی به ۹۷) در روند امور جاری و وظایف قانونی محوله کارسازی میشد، میتوانست مانع چنین فرجام بدی برای اعضاء شورا گردد و فلذا بنظر میرسد ایشان نیز در ادامه روند رسیدگی میبایست در مقام پاسخگویی در برابر مقامات ذیصلاح قرار بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.