ابراهیم اخوان

اخیرا بنا به حکم صادره از یکی از دادگاههای شهرهای تابعه شهرستان رشت، چهار عضو شورای اسلامی شهر به جرم تصرف و برداشت غیرقانونی وجوه (حقوق خود) محکوم شدند.

به گزارش گیل ابراز، بنا به گفته ابراهیم اخوان، رییس شورای اسلامی شهرستان رشت ؛ این برداشت غیرقانونی وجه از بودجه غیر تصویبی که اینک مبنا و اساس این حکم قرار گرفته است، صرفا ناشی از برداشت حقوق ماهیانه اعضاء(حق جلسه اعضاء) بوده است که آن نیز بدلیل جهل و عدم آگاهی اعضاء شورا از نحوه برداشت آن النهایه منتهی به صدور چنین حکمی گردیده است و بدین ترتیب موجبات نگرانی اعضاء و تشویش اذهان عمومی و افزون برآن مایه آبروریزی جامعه شورایی گردیده است.

ابراهیم اخوان همچنین در ادامه افزود: بر اساس بند ۱۲ و ۳۱ ماده ۸۰ از قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شوراهای شهر بدوا موظف به تدوین و تصویب بودجه شورای خود بر اساس ۲ درصد بودجه شهرداریها میباشند که پس از انجام این روند بمنظور رعایت تشریفات قانونی موظف به تایید و تصویب بودجه خود از شورای اسلامی شهرستان میباشند که به طریق اولی شورای اسلامی شهرستان نیز بر اساس بند ۳ ماده ۸۶ از همین قانون موظف به پیگیری ، بررسی و تصویب بودجه شوراها میباشند که قطع به یقین در این پرونده مطروحه نیز چنانچه دقت و هوشیاری رییس سابق و وقت شورای اسلامی شهرستان رشت(در سال منتهی به ۹۷) در روند امور جاری و وظایف قانونی محوله کارسازی میشد، میتوانست مانع چنین فرجام بدی برای اعضاء شورا گردد و فلذا بنظر میرسد ایشان نیز در ادامه روند رسیدگی میبایست در مقام پاسخگویی در برابر مقامات ذیصلاح قرار بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *