هنر

0

نگارخانه الهی رشت به عنوان ” نگارخانه برتر استانی ” در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر انتخاب شد

نگارخانه الهی رشت به عنوان ” نگارخانه برتر استانی ” در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر انتخاب شد. نگارخانه الهی...

0

🔴حامد جواهر جو، پیانیست و آهنگ ساز حرفه ای رنگ و لعاب و هویت ایرانی دراجراهای موسیقی باید نمایان باشد

🔴حامد جواهر جو، پیانیست و آهنگ ساز حرفه ای رنگ و لعاب و هویت ایرانی دراجراهای موسیقی باید نمایان باشد...